Sakramenter og ordener

Tintoretto: Nadverden. 1592-94. Olje på lerret. 3.65 m x 5.68 m. San Giorgio Maggiore, Venezia

Ecclesia Gnostica Norvegia ble grunnlagt i 1995. Kirken er tilknyttet Ecclesia Gnostica i Los Angeles, (Regionary Bishop Stephan A. Hoeller) og har kommunionsfelleskap med denne og de tilhørende menigheter i Salt Lake City (Utah), Portland (Oregon), Sedona (Arizona), Seattle (Washington), Chicago (Illinois) og Indiana. Capella Sancta Sophia er en autonom del av Bruchion Gnostisk Senter og er virkefeltet for Ecclesia Gnostica i Norge. Ecclesia Gnostica er en gryende menighet for individer som har eller søker erfaring med kristen Gnosis.

Sakramenter

Ecclesia Gnostica er en orden med Apostolisk suksesjon fra øst og vest. Det er mulig for søkere (kvinner og menn) av Gnosen å motta De Hellige Sakramenter slik Ecclesia Gnostica forpakter dem:
Dåp - Nadverd - Salving - Forløsning
 

Order For the Celebration Of the Holy Eucharist 

 

Ordines Minores

Det gis også mulighet for søkere (kvinner og menn) å motta Innføring gjennom de fem gradene i Ordines Minores:
Cleric - Doorkeeper - Reader - Exorcist - og Accolyte. 
 

Ordines Majores

Videreføring frem til Ordinering (kvinner og menn) som Prest i Ecclesia Gnostica O.F.C.O.H.E. kan gis i samarbeid med biskop Stephan Hoeller Ecclesia Gnostica, Los Angeles.

For mer informasjon om våre ordener, se Ecclesia Gnostica Los Angeles' sider, An Introduction to the Ecclesia Gnostica, avsnitt "Ecclesia Gnostica".

Kontakt oss på e-post: church@ecclesiagnostica.com hvis du har noen spørsmål.

Ingen kommentarer: