søndag 28. november 2010

Gnostisk kalender for 2011

Featuring the Liturgical Calendar of the Ecclesia Gnostica Anno Domini 2011 / by the Rev. Troy Pierce

The first Calendar specifically for Gnostics is now in its sixth year! The calendar features the Liturgical Calendar of the Ecclesia Gnostica: the Sundays and Holy days/holidays of the year, with the liturgical color of the day in the upper right hand corner.

The Gnostic Calendar also features many additional dates of interest. It is an introductory outline, in calendar form, to different threads in the Gnostic Tradition. Also included are many unofficial Gnostic holidays, historical days of note, secular holidays, humorous/fun holidays, made-up holidays, Buddhist holidays, solar holidays, full and new moons--and yes, more. Calendar price: $22 per wall calendar not including packaging and shipping. Discounted 10% from last year.

For mer informasjon og bestilling: http://gnosis.org/calendar/

torsdag 25. november 2010

OBS!!! AVLYST!!! - En helg med samtaler om gnosen -

Pga. avmeldinger er seminaret utsatt til januar da etterspørselen fortsatt er stor, men folk hadde vanskeligheter med tidspunktet. Nytt tidspunkt: Fredag 21. januar-søndag 23. januar. (Samme tidspunkt og program som meldt i november - se nedenunder.)

NB! Påmelding obligatorisk! Til: reverend@ecclesiagnostica.com
Påmeldingsfrist: 10.01.2011

Velkommen!

søndag 21. november 2010

OBS!!! AVLYST!!! - EN HELG MED SAMTALER OM GNOSEN -


Fredag 26.11 kl 19.00 - søndag 28. november kl 17.00
Englagård, Søndre Borgen 20, 1388 Borgen (Asker)

EN HELG MED SAMTALER OM GNOSEN

ledet av billedkunstner og gnostisk prest Jan Valentin Sæther


Fredag 26.,lørdag 27. og søndag 28. november 2010

Program

Fredag kl. 19.00-21.30
En aften uten religions-snakk. Uten å snakke om historie, teologi og myter spør vi hva gnosis er og hvordan denne neglisjerte og historisk forfulgte tradisjon om Jesus (uten å snakke om ham heller denne kvelden), - kan fornye oss i dag.
Og om frihet og tilgivelse, en reorientering.

Lørdag. Kl. 11.00-17.00
Hva slags ideer og erfaringer ut i det åndelige ligger bak den tidlige kirkens frykt for gnostikerene? Vi går gjennom Thomasevangeliet for å se på det radikale innholdet i kristen gnostisk lære.
Lunsj: Ta med mat, men bruk pausen på å være stille, uten samtaler og sosialisering.
Samtaler og spørsmål.

Søndag. Kl 12.00-17.00

Hvem er Jeg, hvor kommer jeg fra og hvor går jeg hen?
Den hemmlige gnostiske lære og myten om nettopp deg, - Du der!
Lunsj.Ta med mat. Kaffe og kaker på stedet. Bruk pausen i grupper på to og tre til samtale om dagens temaer.
P.S. Lunsjtidene faller på tidspunkt der samtalen tillater det.
Kirke og praksis i et gnostisk perspektiv

Gå videre og bli til! (Thomasevangeliet)

VELKOMMEN!


Pris: 800.- for hele helgen

Sted: Englagård
adr: Søndre Borgen 20, 1388 Borgen
kontakt - påmelding: englagaard@gmail.com