lørdag 15. september 2012

Søndag 16. september - Messe

Kl 12:30 Tema for dagen: Nestekjærlighet
Kl 13:00 Messe

Mer om dagens tema, se http://gnosis.org/ecclesia/lect093.htm

Velkommen!
Illustrasjon: Jesus helbreder en kvinne. Tegning av Rembrandt