lørdag 7. mai 2011

Høsten 2011

Ecclesia Gnostica regner med å ha regelmessige sammenkomster på Sagene i Oslo på søndager fra 1. september og ut november. Sjekk siden i midten av august for detaljer.