torsdag 13. januar 2005

Biblioteket kun åpent etter avtale

Bruchion Gnostisk Senters bibliotek er ikke lenger åpent hver onsdag. Fra nå av må man gjøre en avtale på forhånd. Vennligst skriv til: Bruchion Gnostisk Senter, Brugt. 3c, 0186 Oslo, eller e-post: church@ecclesiagnostica.com for å gjøre en avtale. (Vi er ikke et nettbasert forum, og svarer generelt ikke på andre henvendelser.)

vennlig hilsen
Bruchion Gnostisk Senter