mandag 16. august 2004

Ecclesia Gnostica Norvegia legger ned virksomheten

På grunn av dårlig økonomi legger Ecclesia Gnostica Norvegia ned virksomheten med virkning fra og med i dag. Biblioteket kan besøkes etter avtale. Vennligst skriv til: Gnostisk Senter, Brugt. 3 c, 0186 Oslo eller e-post church@ecclesiagnostica.com for å avtale tid. (Vi er ikke et nettforum og svarer generelt ikke på andre typer henvendelser.) Vi takker alle for følget så langt!

Ecclesia Gnostica Norvegia closes its doors from this date due to a poor economy. To visit the library it is necessary to make an appointment. Please write to: Gnostisk Senter, Brugt. 3 c, N-0186 Oslo, Norway, or e-mail church@ecclesiagnostica.com to make an appointment. (We are not a net-based forum, and do in general not answer other e-mails.)

Vennlig hilsen / Sincerely,

Rev. Jan Valentin Saether