lørdag 18. august 2007

Bibliotekbasen vår blir nå fortløpende gjort tilgjengelig

Ecclesia Gnosticas bibliotek har lenge jobbet med å få til en tilfredsstillende løsning på å få offentliggjort bibliotekkatalogen vår. Vi har nå opprettet egen konto på librarything.com hvor basen nå er under oppbygging:

http://www.librarything.com/catalog/bruchion

Vi håper å få ferdigstilt registreringen av vår samling i løpet av våren 2008.

Biblioteket er åpent etter avtale.