Ecclesia Gnostica Norvegia

Ecclesia Gnostica Norvegia er for tiden uten kapell, og også uten prest etter at Rev. Jan Valentin Sæther, Erkeprest, døde 11. januar 2018.

Ecclesia Gnostica Norvegia ble grunnlagt i 1995. Kirken er tilknyttet Ecclesia Gnostica i Los Angeles, (Regionary Bishop Stephan A. Hoeller) og har kommunionsfelleskap med denne og de tilhørende menigheter i Salt Lake City (Utah), Portland (Oregon), Sedona (Arizona), Seattle (Washington), Chicago (Illinois) og Indiana.

Bakgrunn 

Ecclesia Gnostica Norvegia er en forgrening av den nye gnostiske innsikten som har hatt sine røtter i fem spesifikke forhold:
1. De siste to hundre års diverse funn av originale tekster som har gnosis som fellesanliggende, (uten at disse peker mot noen entydig gnostisisme): 'The Bruce codex', 'Pistis Sophia', div. manikeiske kodekser, store deler av 'Nag Hamadi biblioteket', Dødehavsrullene - foruten de fra før kjente tekstene: 'Johannesakten', fragmenter av kathariske tekster (Albigenserne i Languedoc, Syd-Frankrike) og 'Corpus Hermeticum'. Den heterodokse polyfonien som klinger gjennom dette tekst-rommet har vist seg å reflektere en spesifikk innsikt til en rekke moderne heterodokse 'gnostikere' som bekjenner at de i dette materialet finner en sterk gjenklang i egne transformative opplevelser.

2. Eglise Gnostique Française: Et høykirkelig Ecclesia dannet i Frankrike i 1880-årene som ble utformet over tid, men ble særlig preget av Papus, Gnostisk Biskop og okkultist. Denne grenen er fortsatt intakt og er operativ på det nordlige og sydlige amerikanske kontinent og på Barbados i det Karibiske Hav.

3. Det arbeidet og den livsdedikasjon som så langt er lagt ned av + Tau Stephanus I, i 'Ecclesia Gnostica' og 'The Gnostic Society' i Los Angeles, under hvem Rev. Sæther har fungert i 20 år. Se: Ecclesia Gnostica Los Angeles

4. Det livslange vennskapet mellom meg selv, Rev. Sæther og T.K. Kvaal, som forlot oss alt for tidlig ved sin død i julen 1994. Kvaal var forlagsredaktør og en gnostisk forsker med en bred kompetanse innen sitt felt - men han fikk ikke anledning til å avslutte sitt verk. En dypt savnet venn som tok meg med inn i gnosens broderskap og delte innsikter om Det Store Livet og den mindre døden med dem som var rundt ham til det siste.

5. Opplevelsen av det Hellige lys' visjon som gir innsikt gjennom nåde og og den mystiske Kommunion.

Ingen kommentarer: