lørdag 11. mai 2013

Messer i mai

Program


Søndag 12. mai: Søndag etter Kristi Himmelfart


12:30 Dagens nøkkelord diskuteres - Hjemreisen til lyset
13:00 Messe
Ikom som fremstiller Kristi Himmelfart. 800-tallet. Sinai.

Søndag 19. mai: Pentēkostē


12:30 Dagens nøkkelord diskuteres - Den Hellige Ånds ankomst
13:00 Messe
Ikon i gresk-ortodoks stil. Fremstiller øyeblikket da disiplene mottok Den Hellige Ånd

Velkommen!