Bruchion Gnostisk SenterBruchion Gnostisk Senter vil holde en sammenkomst første søndag kveld hver måned. Sammenkomsten holdes i våre lokaler på Englagård i Asker. Temaene for disse søndagskveldene relaterer seg til begreper og holdninger ifra vår gnostiske tradisjon. Denne tradisjonen strekker seg tilbake til Eglise Gnostique Française og en kontinuerlig praksis etablert på 1880-tallet. Videre er vi arvtakere gjennom gjenkjennelse av de gnostiske skrifter som siden slutten av 1700-tallet har kommet til syne.

Det vil videre bli holdt samtalemøter i Oslo en mandag i måneden.

Datoer med tema kommer til høsten 2012.

Ingen kommentarer: